Na­tu­raCo­lo­rum


"Rakennan vä­ri­pa­let­ti­ni luonnon ai­nek­sis­ta.

Luonto kutsuu vä­ri­seik­kai­luun."


Kuva-aiheita pos­ti­kort­ti- ja ju­lis­te­sar­jaan Na­tu­raCo­lo­rum. 

Lisään kuvia, kun saan uusia kort­tiai­hei­ta valmiiksi.

Korteista voit kysyä minulta s.postilla.


Al­ku­pe­räi­set ku­vi­tuk­set olen to­teut­ta­nut it­se­teh­dyil­lä kas­vi­mus­teil­la ja -pig­men­teis­tä val­mis­te­tuil­la tai­tei­lu­vä­reil­lä. Värit ly­myi­le­vät luonnossa ja minä etsin niitä. Luon­to­tai­deyh­teys on mieleeni kumpuava yhdyssana. Se paketoi oleel­li­sen. Kuljen luonnossa ja etsin tietoa kasveista. Kuvaan ja kerään  kasveja tai kas­vi­no­sia ja valmistan värejä. Taltioin värit vä­ri­kar­toik­si ja ku­vi­tuk­siin.


Vä­rin­te­ko­pro­ses­si voi olla lyhyt tai pitkä. Kävyt ja kaarnat tar­vit­se­vat liotusta ja keit­tä­mis­tä useaankin otteeseen mah­dol­li­sim­man vahvan värin saa­mi­sek­si. Lehdet ja kukat antavat värin nopeammin. Pro­ses­siin voi kuulua useita suo­da­tus­ker­to­ja, kui­va­tus­ta ja muita vaiheita. Kär­si­väl­li­syyt­tä tämä välillä vaatii. Luon­to­tai­deyh­teys on polku, joka kuljettaa ih­met­te­le­mään ja kokemaan. Matka on antoisa."Etsin vas­tauk­sia, löydän lisää ky­sy­myk­siä."

Mary I.

Galleria

1629661362744__20200902_131950.jpg-me
1629661400673_20201024_072123_0001_copy_800x640.png-me
1629661423259__20200902_132443karpanensmaller.jpg-me
1629661461806_IMG_20201025_102727.jpg-me
1629661493579_IMG_20201025_190153.jpg-me
1629661538777_IMG_20201026_130603.jpg-me
1629661571010_IMG_20201105_133449.jpg-me
1629661595028_juliste_kettu_miiris_porukan.jpg-me
1629661624720_postikortti_ptiainen_miiris_porukan.jpg-me
1629661657147_pupukorttismaller.jpg-me
1629661697221_otsokortsmaller.jpg-me
1629661769059__20200902_132329.JPG-me
1629661800430__20200902_133154.JPG-me
1629661827374_IMG_20201025_113447.jpg-me
1629661866614__20200902_134705.JPG-me
1629661922667_IMG_20201016_095620-fmzvie.jpg-me
1629661962801_IMG_20201015_165734.jpg-me
1629662041478_IMG_20210808_210512%201.jpg-me
1629662069424_IMG_20210821_104142.jpg-me
1629662104778_IMG_20210821_104205.jpg-me
1630776067087_IMG_20210904_171102.jpg-me
1630776096914_IMG_20210904_171117.jpg-me
1630776122920_IMG_20210904_171130~2.jpg-me
1630776147686_IMG_20210904_171145.jpg-me
1630776179156_IMG_20210904_171201.jpg-me
1630776214809_IMG_20210904_171216.jpg-me
1630776250775_IMG_20210904_171226.jpg-me
1630776299362_IMG_20210904_171246.jpg-me
1629866365052_IMG_20210807_114553.jpg-me
1629866478652_IMG_20210802_112158_Bokeh.jpg-me