MIIRIS
Taidetyöskentelyä mielikuvituksen siivillä"Rakennan vä­ri­pa­let­ti­ni luonnon ai­nek­sis­ta.
Luonto kutsuu vä­ri­seik­kai­luun."

-Mary I.-


Kuva-aiheita Na­tu­raCo­lo­rum- sarjasta


Al­ku­pe­räi­set ku­vi­tuk­set olen to­teut­ta­nut tekemilläni kas­vi­mus­teil­la ja -pig­men­teis­tä val­mis­te­tuil­la vä­reil­lä. Väriainekset ly­myi­le­vät luonnossa. Etsin tietoa kasveista. Kuvaan ja kerään kasveja tai kas­vi­n o­sia ja valmistan niistä värejä. 

Taltioin värejä ja osan käytän heti tuoreeltaan taiteeseeni.
Vä­rin­valmistus­pro­ses­si voi olla pitkäkin. Kävyt ja kaarnat tar­vit­se­vat liotusta ja keit­tä­mis­tä useaankin otteeseen mah­dol­li­sim­man vahvan värin saa­mi­sek­si. Lehdet ja kukat antavat värin nopeammin. Pro­ses­siin voi kuulua monia suodatuksia, kui­va­tus­ta ja muita työvaiheita. Kär­si­väl­li­syyt­tä tämä välillä vaatii. 

Luon­to­tai­deyh­teys on polku, joka kuljettaa ih­met­te­le­mään ja kokemaan. Matka on antoisa.


"Etsin vas­tauk­sia, löydän lisää ky­sy­myk­siä."
Mary I.